МИНИ КОНГРЕС

Распоред за мини конгрес

Мини конгресот за усни презентации ќе биде во просториите на Стоматолошки факултет - Скопје и тоа на 16 и 17 мај 2016 од 12 до 14 часот во училната на максилофацијална хирургија

Со почит

Организационен одбор на 23ти Студентски стоматолошки конгрес