Комисии

За академската 2016/2017 година формирани се следниве работни комисии:

  1. Комисија за наука - претседател 
  2. Комисија за соработка и комуникација - претседател 
  3. Комисија за тековни активности и проекти - претседател 
  4. Комисија за културно, забавни и спортски активности